Emanuel Kaczmarczyk

Emanuel Kaczmarczyk

Prezes zarządu, dyrektor generalny

Emanuel Kaczmarczyk sprawuje nadzór nad całą spółką, wyznacza jej strategie rozwoju, funkcjonowanie i całokształt jej działań. Jest zaangażowany w działalność społeczną i publiczną, przewodniczy fundacji należącej do Grupy, która wspiera dzieci z domów dziecka, samotne matki, osoby niepełnosprawne oraz inicjatywy na rzecz ochrony zwierząt i klimatu. Interesuje się finansami, polityką i szeroko pojętą informatyką.


Mobile Apps

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Creative Websites

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

SEO Optimization

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Brand Solutions

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Call Now Button